603006 Nizhny Novgorod, 40 Volodarsky st., room P.8
Opening hours: 08:00 to 20:00.
Saturday, Sunday by appointment.

Timetable

The table scrolls to the right
Mon Tue Wed Th Fri Sat Sun
Khitrin, Maxim Iosifovich
Even days 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 Day off 8.00 – 14.00 12.00 – 20.00 10.00 – 17.00 Day off
Odd days 12.01. -11.00-15.00
Abashina, Elena Nikolayevna
Day off 11:00 – 19:00 Day off 11:00 – 19:00 11:00 – 16:00 11:00 – 17:00 29.12. 9.00.-15.00.
Bulekova, Olga Valetninovna
Day off Day off Day off Day off 10.01. - 16.00.-20.00. 11.01. ; 25.01. - 10.00.-16.00. Day off
Kanysheva, Lyudmila Anatolyevna
8:00 – 19:00 8:00 – 14:00 8:00 – 19:00 8:00 – 14:00 Day off Day off 9:00 – 15:00
Lynova, Lidia Nikolaevna
14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 8:00 – 14:00 14:00 – 20:00 08:00 – 14:00 Day off Day off
Lulina (Kiseleva), Irina Valentinovna
Even days 09,12,; 23,12.day off; 02.12.; 16.12. - 08.00.-14.00. 14.00 – 20.00 8.00 – 20.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 07.12/21.12.
9.00 – 17.00
Day off
Odd days 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 –20.00
Semerikov, Sergey Anatolyevich
Even days 11.11.; 25.11. - 8.00-20.00.; 04.11., 18.11. 14.00.-20.00. 8:00 – 14:00 06.11.; 20.11. - 08.00-20.00.; 13.11.; 27.11. - 14.00-20.00. 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 16.11./30.11.
9:00 – 17:00
Day off
Odd days 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00 14:00 – 20:00